Konferencja naukowa w Meksyku

Wraz z grupą lekarzy z Polski dr Laskus wzięłą udział w konferencji naukowej organizowanej przez MIS Implants Technologies w Cancun (Meksyk). Tematem kongresu były nowoczesne technologie w implantologii i implantoprotetyce – obszar, w którym nasz Fundator leczy i edukuje społeczeństwo.