Kierownik Naukowy MIS DAY 2022

Dr Laskus angażuje się w wiele naukowych wydarzeń. Nie inaczej było tym razem – podczas corocznej konferencji MIS DAY nasz Fundator dr Laskus objęła rolę Kierownika Naukowego. Wydarzenie dotyczące najnowszych trendów w implantoprotetyce organizowane przez firmę MEDIF było ogromnym sukcesem, a wykłady dostarczyły uczestnikom potężną dawkę merytorycznej wiedzy!