Po co są zęby?

Zęby spełniają różne funkcje:

– pomagają ciąć i przeżuwać pokarm podczas posiłku,
– pomagają mówić i wydobywać różne dźwięki,
– nadają także charakterystyczny kształt twojej twarzy,
– gwarantują piękny uśmiech.

W jamie ustnej znajdują się cztery rodzaje zębów:

1. Siekacze znajdują się z przodu jamy ustnej. Są najbardziej ostre i pomagają ciąć pokarm.
2. Kły to ostro zakończone zęby po obu stronach siekaczy. Ich rolą jest przytrzymywanie i rozrywanie pożywienia.
3. Zęby przedtrzonowe znajdują się za kłami. Mają płaską powierzchnię żującą, która pomaga rozdrabniać pożywienie.
4. Trzonowce znajdują się na samym końcu szeregu, z tyłu. To duże zęby, które także mają płaską powierzchnię. Ich zadaniem jest żucie i mielenie pokarmu na małe kawałeczki gotowe do połknięcia.