Leczenie implantologiczne a zatoki

27 października 2012 roku dr Agnieszka Laskus-Perendyk będzie prowadzącym i wykładowcą autorskiego, specjalistycznego kursu dla lekarzy pod nazwą „Diagnostyka i chirurgia zatok szczękowych w leczeniu implantologicznym pacjentów”.

Jako certyfikowany, doświadczony implantolog oraz autorytet w dziedzinie leczenia zespołowego, Dr Agnieszka Laskus-Perendyk zaprezentuje autorską metodę współpracy z laryngologami przy interdyscyplinarnym leczeniu pacjentów implantologicznych. Innowacyjna koncepcja kursu i warsztatów polega na zestawieniu teorii z praktyką z dziedziny chirurgii stomatologicznej i laryngologii w postępowaniu implantologicznym u pacjentów, u których planowane są zabiegi podniesienia dna zatoki szczękowej. Oprócz wykładów, lekarze chcący zwiększyć swoje kwalifikacje, będą także mieli okazję przećwiczyć zabiegi na warsztatach praktycznych poświęconych tej dziedzinie.